ČO VYKUPEJEME A ZAKLADÁME?

Zlato, striebro, mince, elektronika, mobily, notebooky, náradie, bicykle a iné:

 

Pre informácie o ZALOŽENÍ A VÝKUPE POZEMKOV (a menších nehnuteľnosti) kliknite na tento odkaz: ZALOŽENIE POZEMKOV.

Pre informácie o ZALOŽENÁ AUTOMOBILOV kliknite na tento odkaz: AUTOZÁLOŽŇA.

 

Zákazník má tri možnosti:

  1. Výber založenej veci – po vrátení dlžnej  požičanej sumy a zaplatení vopred stanovených úrokov

  2. Predĺženie záložnej zmluvy – zaplatenie dohodnutého úroku za dané obdobie trvania záložnej zmluvy (bez zaplatenia dlžnej – požičanej sumy)

Predĺženie môže zákazník zrealizovať aj online, prostredníctvom platby prevodom. Predĺženie je možné zrealizovať viackrát, ale len pri splnení podmienky zaplatenia úroku za dané obdobie platnosti záložnej zmluvy.

     3. Prepadnutie založenej veci – v prípade, že zákazník v dohodnutom termíne nevráti požičanú sumu spolu s dohodnutým úrokom (výber založenej veci), alebo v prípade, že so zákazníkom nebude dohodnuté predĺženie záložnej zmluvy

 

Pri založení vo vyšších sumách možnosť zľavy z výšky úrokov až do 50%.

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 0918 853 220.